Prihlásenie

SK-Bratislava: Služby súvisiace so softvérom predbežné oznámenie - služby

4.4.-30.5.2012

Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb: Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu zariadení výpočtovej techniky prevádzkovaných v rámci informačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici a v záložnom výpočtovom stredisku vrátane servisu podpornej infraštruktúry výpočtových sál formou poskytovania požadovaných servisných služieb a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov a poskytovanie štandardnej technickej podpory pre licenčné softvérové produkty a podpory pre prevádzkované informačné systémy.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107886-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.