Prihlásenie

I-Livorne: Laboratórny nábytok predbežné oznámenie - tovary

4.4.-4.5.2012

Opis - Laboratórny nábytok; Spoločný slovník obstarávania (CPV) - 39180000

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107594-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.