Prihlásenie

AT-Viedeň: Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

10.4.-10.6.2012

2012/S 69-114828

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
ÖBB-Holding AG sowie die mit ihr im Sinne des § 228 (3) UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Shared Service Center GmbH
Clemens-Holzmeister-Strasse 6
Kontaktná osoba: Ing. Johann Kirchner
1100 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 19300036421
E-mail: johann.kirchner@oebb.at
Fax: +43 19300083815158


Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79620000

Opis
Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa:

Viac informácií: http://www.oebb.at

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.