Prihlásenie

BG-Sofia: Sušičky

11.4.-11.6.2012

BG-Sofia: Sušičky

2012/S 70-117048

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Tovary

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Elektroenergien sistemen operator EAD
bul. Gotse Delchev No.105
Kontaktné miesto (miesta): Stoyan Atanasov
1404 Sofiya
BULHARSKO
Telefón: +359 29696846
Fax: +359 29626189

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42716200

Opis
Sušičky.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.