Prihlásenie

BG-Burgas: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

11.4.-11.6.2012

2012/S 70-116593

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Obshtina Burgas
ul. "Aleksandrovska" No.26
Kontaktné miesto (miesta): Yana Markova
8000 Burgas
BULHARSKO
Telefón: +359 56841729
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
15000000

Opis
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.