Prihlásenie

CZ-Praha: Kancelársky nábytok

13.4.-5.6.2012

2012/S 72-119166

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Český rozhlas
Vinohradská 12
Kontaktné miesto (miesta): Oddělení veřejných zakázek a prodejů
Kontaktná osoba: Veronika Jarková
120 99 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221553575
E-mail: veronika.jarkova@rozhlas.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39130000

Opis
Kancelársky nábytok .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
5.5.2012

Viac informácií: http:// www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.