Prihlásenie

FI-Tampere: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

13.4.-30.5.2012

2012/S 72-119167

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Tampereen kaupunki
Tursonkatu 4
Kontaktné miesto (miesta): Tampereen Logistiikka Liikelaitos
Kontaktná osoba: Minna Mustalahti
FI-33540 Tampere
FÍNSKO
Telefón: +358 408062243
E-mail: minna.mustalahti@tampere.fi
Fax: +358 356534681

Internetová adresa (internetové adresy):

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33000000

Opis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.3.2013

Viac informácií: http://www.tampereenlogistiikka.fi/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.