Prihlásenie

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

13.4.2012

012/S 72-119164

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Diamond Light Source Ltd
Diamond House, Harwell Science and Innovation Campus
Kontaktné miesto (miesta): DLS Procurement
Kontaktná osoba: Sue Blake/Alison Roblin
OX11 0DE Didcot
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón: +44 1235778167
E-mail: procurement@diamond.ac.uk
Fax: +44 1235778212

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42900000

Opis
Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely .

Viac informácií: http://www.diamond.ac.uk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.