Prihlásenie

CZ-Praha: Zdravotnícky spotrebný materiál

13.4.-13.6.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Kontaktné miesto (miesta): Samostatné oddělení VZ Fakultní nemocnice v Motole
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Bačuvčíková
150 06 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224431884
E-mail: lenka.bacuvcikova@fnmotol.cz
Fax: +420 224431887

Internetová adresa (internetové adresy):Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33140000

Opis
Zdravotnícky spotrebný materiál .

Viac informácií: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.