Prihlásenie

D-Koblenz: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky

17.4.-17.5.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
Bereich E 1.1, Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Kontaktné miesto (miesta): Bundesamt für Informationsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr (IT-AmtBw)
Kontaktná osoba: Herr Gerhard Scherer
56073 Koblenz
NEMECKO
Telefón: +49 2614004762
E-mail: ITAmtBwB3@bundeswehr.org
Fax: +49 2614004768

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.bwb.org, Rubrik "Vergabe / Unterlagen zur Angebotsabgabe"

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33190000

Opis
Rôzne lekárske zariadenia a výrobky .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
18.4.2012

Viac informácií: https://daten.bwb.org/ITAus/ServBer3/a/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.