Prihlásenie

CZ-Ostrava: Zdravotnícke vybavenie

17.4.-15.6.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Moravskoslezsky kraj
70890692
28. října 117
Kontaktné miesto (miesta): Moravskoslezsky kraj, 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktná osoba: Ing. Eva Piecuchová
702 18 Ostrava - Moravská Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 595622389
E-mail: eva.piecuchova@kr-moravskoslezsky.cz
Fax: +420 595622224

Internetová adresa (internetové adresy):

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33100000, 33192100, 33190000

Opis
Zdravotnícke vybavenie .
Lôžka na zdravotnícke účely .
Rôzne lekárske zariadenia a výrobky .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.5.2012

Viac informácií: https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.