Prihlásenie

D-Koblenz: Mutimediálne zariadenia

18.4.-18.6.2012

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Koblenz-Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Bahnhofplatz 7
Kontaktné miesto (miesta): Stadtverwaltung Koblenz, Zentrale Vergabestelle
Kontaktná osoba: Frau Dott
56068 Koblenz
NEMECKO
Telefón: +49 261129-1011
E-mail: vergabestelle@stadt.koblenz.de
Fax: +49 261129-1010

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32322000, 31520000

Opis
Mutimediálne zariadenia .
Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim .

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123670-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.