Prihlásenie

E-Toledo: Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny

18.4.-18.6.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Servicio de Salud de Castilla La Manca (Sescam)
avenida Rio Guadiana, nº 4
45071 Toledo
ŠPANIELSKO
E-mail: rflozano@jccm.es

 

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33198200

Opis
Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny .

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123464-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.