Prihlásenie

NO-Fredrikstad: Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru

19.4.-19.6.2012

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Sykehuset Østfold HF
Postboks 1074
Kontaktné miesto (miesta): Seksjon for innkjøp og kontrakt
Kontaktná osoba: Marit Johanne Svingen
1603 Fredrikstad
NÓRSKO
Telefón: +47 69860000
E-mail: anskaffelser@so-hf.no
Fax: +47 69861700

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Sykehuset Østfold HF
Postboks 1074
Kontaktná osoba: Marit Johanne Svingen
1603 Fredrikstad
NÓRSKO
Telefón: +47 69860000
E-mail: anskaffelser@so-hf.no
Fax: +47 69861700

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
31625000, 31625200, 45312000, 45312100, 31518200, 71356100, 31710000, 31711100

Opis
Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru .
Požiarne poplašné systémy .
Inštalovanie poplašných systémov a antén .
Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému .
Zariadenie pre núdzové osvetlenie .
Technická kontrola .
Elektronické zariadenia .
Elektronické komponenty .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
7.5.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125748-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.