Prihlásenie

NL-Haag: Precvičovacie simulátory

3.9.-3.10.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Defensie Materieel Organisatie
Postbus 90822
Kontaktné miesto (miesta): Afdeling Verwerving Systemen
Kontaktná osoba: W.R. Dumerniet
2509 LV Den Haag
HOLANDSKO
Telefón: +31 703168329
E-mail: wr.dumerniet@mindef.nl


Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34152000

Opis
Precvičovacie simulátory .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
3.9.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125155-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.