Prihlásenie

CZ-Praha: Dodávky softvéru PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.5.-9.7.2012

CZ-Praha: Dodávky softvéru

2012/S 88-144805

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
41197518
Orlická 4/2020
Kontaktné miesto (miesta): Ústředí
130 00 Praha 3
ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72268000

Opis
Dodávky softvéru .

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144805-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.