Prihlásenie

CZ-Hradec Králové: Operačná technika PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.5.-10.7.2012

CZ-Hradec Králové: Operačná technika

2012/S 89-146166

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
Kontaktné miesto (miesta): FNHK, oddělení veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Ing. Petry Benešové
500 05 Hradec Králové
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 495832512
E-mail: benesova.petra@fnhk.cz


Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33160000

Opis
Operačná technika .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.6.2012

Viac informácií: http://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/verejne-zakazky

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.