Prihlásenie

CZ-Hradec Králové: Záhonové rastliny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.5.-10.7.2012

CZ-Hradec Králové: Záhonové rastliny

2012/S 89-146162

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Lesy České republiky, s.p.
42196451
Přemyslova 1106
Kontaktné miesto (miesta): oddělení zadávání veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Ing. František Hloušek
501 68 Hradec Králové
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 495860245
E-mail: 99_ozvz@lesycr.cz
Fax: +420 495262391

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
03451100

Opis
Záhonové rastliny .

Viac informácií: http://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.