Prihlásenie

D-Emmendingen: Maliarske a natieračské práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.5.-10.7.2012

D-Emmendingen: Maliarske a natieračské práce

2012/S 89-146024

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Stadt Emmendingen
Landvogtei 10
Kontaktné miesto (miesta): Fachbereich 3, Planung und Bau
Kontaktná osoba: Herr Winterhalter
79312 Emmendingen
NEMECKO
Telefón: +49 7641452254
E-mail: t.winterhalter@emmendingen.de
Fax: +49 7641452195Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45442100

Opis
Maliarske a natieračské práce .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum na
začatie prác: 3.12.2012
dokončenie prác: 29.3.2013

Viac informácií: http://www.emmendingen.de

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.