Prihlásenie

AT-Sankt Pölten: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.5.-10.7.2012

 

AT-Sankt Pölten: Dláždenie a obkladanie

2012/S 89-146019

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

HOSPES-Grundstückverwaltungs Gesellschaft m.b.H.
Neugebäudeplatz 1
Kontaktné miesto (miesta): Delta Projektconsult GmbH
Kontaktná osoba: Herr Mag. René Noisternig
3100 Sankt Pölten
RAKÚSKO
E-mail: baumanagement@delta.at
Fax: +43 50756-5200

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45431000

Opis
Dláždenie a obkladanie .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 2.7.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146019-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.