Prihlásenie

AT-Viedeň: Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice Kvalifikačný systém - vybraté odvetvia

11.5.-11.7.2012

AT-Viedeň: Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice

2012/S 90-148858

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Praterstern 3
Kontaktné miesto (miesta): Stab Einkauf
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Gotthart
1020 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 193000-36495
E-mail: rudolf.gotthart@oebb.at
Fax: +43 193000-83815157


Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Nordbahnstraße 50 Zimmernummer: 02.003b
Kontaktné miesto (miesta): Stab Einkauf
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Gotthart
1020 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 193000-36495
E-mail: rudolf.gotthart@oebb.at
Fax: +43 193000-83815157

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34632200

Opis
Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.oebb.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.