Prihlásenie

CZ-Brno: Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)

15.5.-15.7.2012

CZ-Brno: Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie)

2012/S 92-152074

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
Kontaktná osoba: Bc. Monika Fialova
601 77 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: mfialova@mail.muni.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42300000, 38300000, 31700000

Opis
Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie) .
Meracie prístroje .
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
4.6.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152074-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.