Prihlásenie

UK-Paisley: Ochranné a bezpečnostné odevy

15.5.-15.7.2012

UK-Paisley: Ochranné a bezpečnostné odevy

2012/S 92-152063

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Scotland Excel
Unit 5, Anchor Mill, 7 Thread Street
Kontaktná osoba: Kenny Hair
PA1 1JR Paisley
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón: +44 1418426680
E-mail: facilities@scotland-excel.org.uk
Fax: +44 1418426661


Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
35113400, 18100000, 18141000, 18143000, 18444000, 33735100, 18810000, 18830000, 18831000, 35113450, 35113460, 35113470, 18130000, 18140000, 18142000, 18444100

Opis
Ochranné a bezpečnostné odevy .
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky .
Pracovné rukavice .
Ochranný výstroj .
Ochranné pokrývky hlavy .
Ochranné okuliare .
Obuv okrem športovej a ochrannej .
Ochranná obuv .
Obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky .
Ochranné kabáty alebo plášte .
Ochranné ponožky .
Ochranné košele a nohavice .
Špeciálne pracovné odevy .
Doplnky pracovných odevov .
Štítky (tienidlá) na ochranu zraku .
Bezpečnostné pokrývky hlavy .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
31.8.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152063-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.