Prihlásenie

CZ-Praha: Zariadenie na videokonferencie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.5.-16.7.2012

CZ-Praha: Zariadenie na videokonferencie

2012/S 93-153605

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
63839172
Zikova
Kontaktné miesto (miesta): oddělení organizační a právní
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtěch Široký
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 234680216
E-mail: vojtech.siroky@cesnet.czĎalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32232000, 51314000

Opis
Zariadenie na videokonferencie .
Inštalácia videozariadení .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
4.6.2012

Viac informácií: http://www.cesnet.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.