Prihlásenie

F-Chambéry: Analyzátory plynu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

17.5.-17.7.2012

F-Chambéry: Analyzátory plynu

2012/S 93-154175

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
EDF SA
552081317 88740
direction des achats - agence achats hydraulique - 13 rue Jean Girard-Madoux
Kontaktná osoba: Mathilde Burghelle
73026 Chambéry Cedex
FRANCÚZSKO
Telefón: +33 479264926
E-mail: mathilde.burghelle@edf.fr
Fax: +33 479266803

Internetová adresa (internetové adresy):


Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38432100, 31170000

Opis
Analyzátory plynu.
Transformátory.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://portail-achats.edf.com

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.