Prihlásenie

CZ-Praha: Organizovanie seminárov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.5.-18.7.2012

CZ-Praha: Organizovanie seminárov

2012/S 94-155557

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
00022179
Weilova 1271/6
Kontaktné miesto (miesta): CPS consulting, s.r.o.
Kontaktná osoba: Zuzana Čajová
102 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 233931338
E-mail: cpsconsulting@cpsconsulting.cz
Fax: +420 233931339


Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79951000

Opis
Organizovanie seminárov .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
5.6.2012

Viac informácií: http://www.nuv.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.