Prihlásenie

CZ-Praha: Obuv s koženým zvrškom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.5.-18.7.2012

CZ-Praha: Obuv s koženým zvrškom

2012/S 94-155371

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika - Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Kontaktné miesto (miesta): Odbor veřejných zakázek, Pelléova 21, Praha 6, 130 41
Kontaktná osoba: Ing. Kláry Šalátové
170 34 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 974835653
E-mail: ovzpp@mvcr.cz
Fax: +420 974835643

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: htps://www.softender.cz/mvcr/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
18813000

Opis
Obuv s koženým zvrškom .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.