Prihlásenie

AT-Viedeň: Okná, dvere a súvisiace prvky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.5.-22.7.2012

AT-Viedeň: Okná, dvere a súvisiace prvky

2012/S 96-160021

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Krankenanstaltenverbund Wien, Teilunternehmung 4 - Pflegeheime
Thomas-Klestil-Platz 7/1
Kontaktné miesto (miesta): Sozialmedizinisches Zentrum Ost
Kontaktná osoba: Frau Ing. Sabine Schugetich MBA
1030 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 128802-2310
E-mail: sabine.schugetich@wienkav.at
Fax: +43 128802-992310

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44221000

Opis
Okná, dvere a súvisiace prvky .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 9.7.2012

Viac informácií: http://www.vasko-partner.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.