Prihlásenie

CZ-Brno: Autoklávy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.5.-23.7.2012

 

CZ-Brno: Autoklávy

2012/S 97-161479

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
68081731
Královopolská 147
Kontaktná osoba: Ing. Bohdan Růžička, Ph.D.
612 64 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33191110, 35112200, 42924730, 39137000, 65121000

Opis
Autoklávy .
Núdzová sprcha .
Prístroje na čistenie stlačenou vodou .
Zmäkčovače vody .
Služby na demineralizáciu vody .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
5.6.2012

Viac informácií: http://www.isibrno.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.