Prihlásenie

CZ-Olomouc: Periodiká PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.5.-23.7.2012

CZ-Olomouc: Periodiká

2012/S 97-161466

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Křížkovského 511/8
Kontaktné miesto (miesta): odd. veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Jungová
771 47 Olomouc
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 585631117
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Fax: +420 585631012

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
22212000, 22211000

Opis
Periodiká .
Denníky .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
11.6.2012

Viac informácií: http://www.upol.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.