Prihlásenie

CZ-Praha: Hmotnostné spektrometre PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.5.-23.7.2012

CZ-Praha: Hmotnostné spektrometre

2012/S 97-161477

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
60461373
Technická 1905/5
Kontaktné miesto (miesta): Ústav analýzy potravin a výživy
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
166 28 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 220443057
E-mail: Vladimir.Kocourek@vscht.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38433100

Opis
Hmotnostné spektrometre .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
4.6.2012

Viac informácií: http://www.vscht.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.