Prihlásenie

CZ-Domažlice: Digitálne prenosové prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.5.-23.7.2012

CZ-Domažlice: Digitálne prenosové prístroje

2012/S 97-161476

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Město Domažlice
00253316
náměstí Míru
Kontaktná osoba: Bc. Michal Hájek
344 20 Domažlice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 602334228
E-mail: Michal.Hajek@mesto-domazlice.cz
Fax: +420 379722763

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32270000

Opis
Digitálne prenosové prístroje .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
18.6.2012

Viac informácií: http:www.domazlice.info/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.