Prihlásenie

CZ-Zlín: Sieťové zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.6.-16.7.2012

CZ-Zlín: Sieťové zariadenia

2012/S 98-163272

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Sdružení zadavatelů veřejné zakázky "Koncové prvky projektu IVVS ZK", za které navenek jedná Zlínský kraj
70891320
tř. T. Bati č.p. 21
Kontaktná osoba: Ing. Jana Koldová
761 90 Zlín
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: jana.koldova@kr-zlinsky.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: MCI SERVIS s.r.o.
27718158
Pod Vodojemem 2607
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Černá
760 01 Zlín
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 573034265
E-mail: mciservis@mciservis.eu

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32420000

Opis
Sieťové zariadenia .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
16.6.2012

Viac informácií: http://www.kr-zlinsky.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.