Prihlásenie

HU-Budapešť: Pracovné stanice PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

24.5.-24.7.2012

HU-Budapešť: Pracovné stanice

2012/S 98-163271

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Belügyminisztérium
József Attila u. 2-4.
Kontaktná osoba: Tóth Judit, Támogatás-koordinációs Főosztály
1051 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30214000

Opis
Pracovné stanice .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30200000

Opis
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39000000

Opis
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
31120000

Opis
Generátory .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30200000

Opis
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72000000

Opis
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32300000

Opis
Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48800000

Opis
Informačné systémy a servery .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48000000

Opis
Softvérové balíky a informačné systémy .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72000000

Opis
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32000000

Opis
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32000000

Opis
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia .

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72224000

Opis
Poradenstvo pri riadení projektov .

Viac informácií: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.