Prihlásenie

D-Homburg: Fasádne práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.6.-25.7.2012

D-Homburg: Fasádne práce

2012/S 99-164532

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
UKS- Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße
Kontaktná osoba: Herrn Reimann
66424 Homburg / Saar
NEMECKO
Telefón: +49 68411616180
E-mail: uks-bnp@uniklinikum-saarland.de
Fax: +49 68411616181


Ďalšie informácie možno získať na adrese: Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße
Kontaktná osoba: Herrn Freidinger
66421 Homburg / Saar
NEMECKO
Telefón: +49 68411616184
E-mail: uks-bnp@uniklinikum-saarland.de
Fax: +49 68411616185

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45443000, 44212225, 44221200

Opis
Fasádne práce .
Stĺpy .
Dvere .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 7.12.2012
Plánovaný dátum na
začatie prác: 22.7.2013
dokončenie prác: 30.11.2016

Viac informácií: http://www.uks.eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.