Prihlásenie

D-Homburg: Maľby a natieranie budov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.6.-25.7.2012

D-Homburg: Maľby a natieranie budov

2012/S 99-164533

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
UKS- Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße
Kontaktná osoba: Herrn Reimann
66424 Homburg/Saar
NEMECKO
Telefón: +49 68411616180
E-mail: uks-bnp@uniklinikum-saarland.de
Fax: +49 68411616181Ďalšie informácie možno získať na adrese: Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße
Kontaktná osoba: Herrn Freidinger
66421 Homburg/Saar
NEMECKO
Telefón: +49 68411616184
E-mail: uks-bnp@uniklinikum-saarland.de
Fax: +49 68411616185

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45442110, 45442100, 45442180, 45442120, 45443000

Opis
Maľby a natieranie budov .
Maliarske a natieračské práce .
Opakované natieranie a maľovanie .
Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie .
Fasádne práce .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 7.5.2013
Plánovaný dátum na
začatie prác: 28.10.2013
dokončenie prác: 30.11.2016

Viac informácií: http://www.uks.eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.