Prihlásenie

CZ-Brno: Výťahy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

1.7.-28.8.2012

CZ-Brno: Výťahy

2012/S 100-166219

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vojenská nemocnice Brno p.o.
60555530
Zábrdovická 3
Kontaktná osoba: plk. Ing. Viktor Hanáček
636 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 973445653
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Fax: +420 973445650

Ďalšie informácie možno získať na adrese: S-Invest CZ s.r.o.
25526171
Kaštanová 496/123a
Kontaktná osoba: Iva Momirovová
620 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Fax: +420 545220842

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42416100

Opis
Výťahy .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.7.2012

Viac informácií: http://www.vnbrno.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.