Prihlásenie

CZ-Pardubice: Audiovizuálne zariadenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.5.2012

CZ-Pardubice: Audiovizuálne zariadenia

2012/S 100-166217

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Univerzita Pardubice
00216275
Studentská 95
Kontaktné miesto (miesta): Mgr. Lucie Borovičková
Kontaktná osoba: Mgr. Lucie Borovičková
532 10 Pardubice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 466036771
E-mail: Lucie.Borovickova@upce.cz

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32321200, 32324000, 32360000, 32322000, 50300000

Opis
Audiovizuálne zariadenia .
Televízory .
Dorozumievacie zariadenia typu intercom .
Mutimediálne zariadenia .
Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia .

Viac informácií: http://www.upce.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.