Prihlásenie

CZ-Ústí nad Labem: Prístroje na rozbory PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.5.2012

CZ-Ústí nad Labem: Prístroje na rozbory

2012/S 100-166213

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
62243136
Revoluční 84
Kontaktné miesto (miesta): Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Kontaktná osoba: RNDr. Michal Ottis
400 01 Ústí nad Labem
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 475309219
E-mail: michal.ottis@vuanch.cz
Fax: +420 475212079

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38432000, 38433000, 33114000, 38510000

Opis
Prístroje na rozbory .
Spektrometre .
Spektroskopické prístroje .
Mikroskopy .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
8.6.2012

Viac informácií: http://www.vuanch.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.