Prihlásenie

Tender RTD-NMP-2012-Nanodata - Data-poskytovanie služieb na podporu výskumu a politiky v oblasti nanovied a nanotechnológií

16.6.-4.9.2012

Vážení podnikatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia vyhlásila verejnú  súťaž na  poskytovanie informačných služieb v spojitosti s nanomateriálmi a nanotechnológiami: Tender RTD-NMP-2012-Nanodata -  - Data-poskytovanie služieb na podporu výskumu a politiky v oblasti nanovied a nanotechnológií

 

Popis výzvy: Poskytovanie systematického a up-to-date globálneho, národného a sektorového monitoringu a informácií pre nanotechnológie (nanomateriály, nano-medziprodukty, nano-povolené výrobky), s prihliadnutím na všetky faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotové reťazce a trhy, najmä bezpečnostné, regulačné a spoločenské aspekty. To bude zahŕňať posúdenie vplyvu politických opatrení a akčných plánov súvisiacich s nanotechnológiou.

 

Trvanie výzvy: 16. 06. 2012 - 04. 09. 2012

Finančný objem: do 10. mil € (bez DPH)

Trvanie projektu: cca 4 roky

 

Ďalšie informácie k tendru nájdete na stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=105

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.