Prihlásenie

D-Kelheim: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.7.-9.9.2012

D-Kelheim: Zdravotnícke vybavenie

2012/S 129-214004

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Goldberg-Klinik Kelheim
Traubenweg 3
93309 Kelheim
NEMECKO

Ďalšie informácie možno získať na adrese: BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH
Hofmark 50
Kontaktné miesto (miesta): Abteilung Kostencontrolling/Qualitätssicherung
84307 Eggenfelden
Telefón: +49 87215078-25
E-mail: ausschreibung@bpm-gmbh.de
Fax: +49 87215078-19


Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33100000, 39515000, 33192000, 39130000

Opis
Zdravotnícke vybavenie .
Záclony/závesy, drapérie, záclonky a textilné tienidlá .
Zdravotnícky nábytok .
Kancelársky nábytok .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.9.2012

Viac informácií: http://www.bpm-gmbh.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.