Prihlásenie

SE - Elektroinštalačné práce Práce

11.7.-3.9.2012

Por. č. tendra:      132/2012 – Elektroinštalačné práce

 

Predmet  tendra: Elektroinštalačné práce - Práce

 

Referenčné číslo tendra:

2012/S 118-194987

 

Obstarávateľ:

Länsstyrelsen i Norrbottens Län

Mr Hans Vesterberg

SE-97186 Luleå

e-mail: hans.vesterberg@landsstyrelsen.se

 

Ďalšie informácie možno získať na:

TendSign

https://tendsign.com/doc.aspx?ID=21800

 

Súťažné a doplňujúce podklady získate:

TendSign

https://tendsign.com/doc.aspx?ID=21800&Goto=Docs

 

Ponuky alebo žiadosti o účasť zaslať:

Länsstyrelsen i Norrbottens Län

Mr Hans Vesterberg

SE-97186 Luleå

e-mail: hans.vesterberg@landsstyrelsen.se

 

Opis:

Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce v obytných budovách

Elektroinštalačné práce v neobytných budovách

Inštalovanie telekomunikačných zariadení

Inštalovanie telefónnych liniek

Elektrotechnické inštalačné práce

 

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

3.9.2012

 

Jazyk:

švédsky

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.