Prihlásenie

CZ-Jeneč: Služby týkajúce sa podpory systému

17.7.-17.9.2012

CZ-Jeneč: Služby týkajúce sa podpory systému

2012/S 135-225354

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
49710371
Navigační 787
Kontaktná osoba: Ing. Jiří Landa
252 61 Jeneč
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 220371111
E-mail: landaj@ans.cz
Fax: +420 220373002

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.rlp.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72250000, 72261000, 72253000

Opis
Služby týkajúce sa podpory systému .
Softvérové podporné služby .
Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.8.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.