Prihlásenie

CZ-Praha: Výsadba

17.7.-17.9.2012

CZ-Praha: Výsadba

2012/S 135-225350

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Městská část Praha-Běchovice
00240044
Českobrodská 3
Kontaktné miesto (miesta): Veřejné zakázky s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Jitky Popelákové
190 11 Praha – Běchovice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224318907
E-mail: popelakova@zakazkyverejne.cz
Fax: +420 224318907

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Veřejné zakázky s.r.o.
26726050
Na Hutích 661/9
Kontaktné miesto (miesta): Veřejné zakázky s.r.o.
Kontaktná osoba: Šárky Bauerové
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224318907
E-mail: bauerova@zakazkyverejne.cz
Fax: +420 224318907
Internetová adresa: www.zakazkyverejne.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77315000

Opis
Výsadba .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
10.8.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.