Prihlásenie

CZ-Ostrava: Výsadba a údržba zelených plôch

18.7.-1.10.2012

2012/S 136-227178

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Statutární město Ostrava
00845451
Prokešovo náměstí 8
Kontaktné miesto (miesta): McGreen a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Mirka Sadílková
729 30 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 733745148
E-mail: zadavacirizeni@mcgreen.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77310000

Opis
Výsadba a údržba zelených plôch .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.9.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.