Prihlásenie

CZ-Zlín: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy

18.7.-18.9.2012

2012/S 136-227177

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
14/15 Baťův institut, příspěvková organizace
72563346
Tomáše Bati 21
Kontaktné miesto (miesta): RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Ing. Marek Slabý
760 01 Zlín
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 545120262
E-mail: marek.slaby@rts.cz
Fax: +420 545120210

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.stavebnionline.cz/profil/14-15

Ďalšie informácie možno získať na adrese: RTS, a.s.
25533843
Lazaretní 13
Kontaktné miesto (miesta): RTS, a.s, divize Veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Ing. Marek Slabý
615 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 545120262
E-mail: marek.slaby@rts.cz
Fax: +420 545120210

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
70330000, 70331100, 45259000, 79713000, 90910000

Opis
Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy .
Služby pri správe zariadení (inštitúcií) .
Opravy a údržba zariadenia .
Strážne služby .
Upratovacie služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
14.8.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.