Prihlásenie

E-Cádiz: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

18.7.-18.12.2012

 

2012/S 136-226816

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar
Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas, módulos 12 y 13
Kontaktné miesto (miesta): Plataforma Provincial de Logística Integral
11011 Cádiz
ŠPANIELSKO
Telefón: +34 856904602/03/05
Fax: +34 856904606

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15000000

Opis
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.12.2012
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.