Prihlásenie

CZ-Praha: Chemické analyzátory

18.7.-18.9.2012

2012/S 136-226815

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U Nemocnice 2/499
Kontaktné miesto (miesta): Oddělení veřejných zakázek
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Trávničková
128 08 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224962740
E-mail: Monika.Travnickova@vfn.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vfn.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38434560

Opis
Chemické analyzátory .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.