Prihlásenie

B-Brusel: Čistenie (upratovanie) kancelárií

20.7.-20.11.2012

B-Brusel: Čistenie (upratovanie) kancelárií

2012/S 138-230771

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Food Safety Center, boulevard du Jardin Botanique 55
Kontaktné miesto (miesta): Wallez Guido Patrick
1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefón: +32 22119422
E-mail: guido.wallez@favv.be
Fax: +32 22119450

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.favv.be

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=125800

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
90919200

Opis
Čistenie (upratovanie) kancelárií .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
29.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.