Prihlásenie

CZ-Praha: Finančné audítorské služby

20.7.-20.9.2012

2012/S 138-230763

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
00551023
Na Poříčním právu 1/376
Kontaktné miesto (miesta): Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kontaktná osoba: Ing. Venduly Knížové
128 01 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 221922825
E-mail: vendula.knizova@mpsv.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mpsv.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79212100

Opis
Finančné audítorské služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
17.8.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.